Loopbaanadvies, wat zijn mijn opties?

Ik wil iets anders! Hoe wat en wanneer?

U bent in loondienst maar u zit niet lekker meer op u plek. Dat kan verschillende redenen hebben. U bent gewoon toe aan iets anders, u bent de motivatie al een tijdje kwijt of u heb het gevoel dat er meer voor u in het verschiet ligt maar u heeft geen idee hoe of wat. Uw baan zomaar opzeggen is geen optie want uw inkomen is belangrijk. Zomaar ergens gaan solliciteren zonder een heldere focus te hebben op datgene wat u daadwerkelijk wilt is tijdrovend en u wilt pas aan een nieuwe uitdaging gaan beginnen als u zeker weet dat u de juiste keuze heeft gemaakt. Wat zijn uw mogelijkheden?

  • Optie 1: ga met behulp van een loopbaanadviseur op zoek naar uw volgende loopbaanstappen. Onderzoek uw persoonlijkheid, interesses, vaardigheden en waarden en koppel deze samen aan een baan of opleiding die hierbij aansluit. Als u helder heeft wat u wilt, dan kunt u gericht gaan solliciteren. Dit proces kan buiten het weten van uw werkgever om plaatsvinden. Het voordeel is dat u geen “slapende honden” hoeft wakker te maken voordat u zeker weet wat u wilt gaan doen. Het nadeel is dat de kosten voor het loopbaanadviestraject geheel voor eigen rekening komen. http://www.motivatiecoach.net/index.php/prijzen/.
  • Optie 2: u weet eigenlijk wel zeker dat uw huidige functie niet langer meer bij u past en u bent toe aan iets nieuws. Uw motivatie gaat achteruit en er moet iets gaan gebeuren. U kunt ervoor kiezen om dit bij uw leidinggevende aan te geven. Werkgevers hebben ook baat bij gemotiveerde medewerkers en willen hier ook, binnen de mogelijkheden, financieel aan bijdragen. In het geval van re-integratie zijn werkgevers ook verplicht om bij te dragen aan uw herstel. U kunt allereerst insteken op een loopbaanadviestraject om te gaan ontdekken wat u nodig heeft om weer opnieuw gemotiveerd te raken. De uitkomst kan zijn dat u beter tot u recht komt in een andere functie (intern of extern). Op dat moment staat u voor een aantal keuzes.
  • Keuze 1: de uitslag van het loopbaanadviestraject geeft aan dat er intern nog genoeg mogelijkheden voor u zijn. Dit kan inhouden dat er wat aanpassingen moeten worden doorgevoerd in de huidige werkwijze, of dat u intern gaat solliciteren op een nieuwe functie. Als de werkgever hierin mee kan gaan dan kunt u voorlopig weer vooruit. Uw loopbaanadviseur kan dit proces begeleiden door middel van coaching on the job. (Offerte op aanvraag).
  • Keuze 2: de uitslag van het loopbaanadviestraject wijst uit dat u veel beter tot uw recht komt in een totaal andere functie en/of werkomgeving. In dat geval gaat u met de werkgever om de tafel om de mogelijkheden te bespreken. Uw loopbaanadviestraject zal zich ombuigen naar een outplacementtraject dat erop gericht zal zijn om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten zodat u zo snel mogelijk in een nieuwe functie bij een andere werkgever kunt gaan starten. Samen met uw werkgever gaat u afspraken maken over dit proces. U heeft de keuze uit de volgende opties:

Ontslag met wederzijds goedvinden 

Bij ontslag met wederzijds goedvinden spreekt u met uw werkgever af dat de arbeidsovereenkomst gaat eindigen. U moet de afspraken hierover schriftelijk vastleggen in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst). Hierin staan de afspraken over de datum dat het dienstverband eindigt en de eventuele vergoeding voor ontslag. Ook neemt u de kosten voor het outplacementtraject hierin op. Voor outplacementtrajecten zijn vaak vaste budgetten beschikbaar. Deze variëren tussen de €2700,- en €5000,- . Als u na de ontslagdatum nog geen nieuwe baan heeft dan heeft u, in het geval van ontslag met wederzijds goedvinden, recht op een WW-uitkering. U hoeft dus niet te protesteren tegen uw ontslag om een uitkering te kunnen krijgen. Zie voor meer informatie http://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/stappenplan-ww-checklist-ww-wegwijzer-ww-app

Opzegging met uw instemming

Na 1 juli 2015 kan uw werkgever uw arbeidsovereenkomst ook opzeggen met uw instemming. Dit betekent dat uw werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt en u hiermee schriftelijk akkoord gaat. Een belangrijk verschil met ontslag met wederzijds goedvinden is dat uw werkgever u bij opzegging met uw instemming een transitievergoeding moet betalen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden mag u andere afspraken over een vergoeding maken. U kunt afspraken over de vergoeding en eventueel andere afspraken vastleggen in een overeenkomst, maar dat is niet verplicht bij opzeggen met uw instemming. http://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/wet-werk-en-zekerheid/detail/ik-ben-een-werkgeververanderingen-sinds-1-juli-2015-voor-werkgeverstransitievergoeding-bij-ontslag

Tijdelijk in de WW

Het outplacementtraject is in volle gang, de einddatum van uw arbeidsovereenkomst komt dichterbij maar er is nog geen zicht op een concrete nieuwe functie. Als u alles goed heeft geregeld volgens de richtlijnen van het UWV http://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/index.aspx dan heeft u recht op een WW-uitkering om deze periode te overbruggen. Met uw ontslagvergoeding/transitievergoeding kunt u uw uitkering aanvullen tot het bedrag wat u voorheen van uw werkgever ontving. Tevens kunt gebruik maken van de scholingsvoucher t.w.v. € 2500,-  van het UWV. Een mooie kans om die opleiding of cursus te gaan volgen die u nodig heeft voor uw nieuwe functie. Zie voor meer informatie: http://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/detail/scholingsvoucher-voor-werkzoekende.

Verandering…angst of kans?

Er zijn dus nogal wat keuzes te maken! Gaat u eerst zelf onderzoek doen en laat u uw werkgever even buiten beschouwing? U kunt zelf het beste inschatten welke optie het beste bij uw situatie past. En zo niet dan kunt u altijd overleggen met uw loopbaanadviseur. Werkgevers zijn vaak wel bereid om mee te denken en mee te betalen aan uw loopbaanadviestraject. Dit geld voor zowel de interne- als externe loopbaanadviestrajecten. Verandering is spannend maar biedt ook weer nieuwe kansen. Onder begeleiding kiezen we samen de weg die het beste bij u past.

NB: Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij een belastingadviseur en/of belastinginspecteur, uw eigen zorgverzekering of bij het UWV om op de hoogte te zijn van de actuele geldende regels.